ผลงานติดตั้งระบบอบแห้ง เช่นอบยางพารา อบผลไม้ อบเยื่อไผ่ อบเห็ด อบมันเส้น และอื่นๆ

ผลงานของบริษัทด้านงานอบแห้งผลิตภัณฑ์

Visitors: 1,041,723