Heat Pump Drier ฮีทปั้มอบแห้ง

การลดความชื้นโดยปั๊มความร้อน   หลักการพื้นฐานของเทคโนโลยี

การลดความชื้นโดยปั๋มความร้อนเป็นวิธีการทำให้แห้งและการลดความชื้นที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผลิตภัณฑ์ (อาหาาร) ที่ไวต่อความร้อน เนื่องจากอุณหภูมิของการทำให้แห้งอยู่ในช่วง 30-45 องศาเซลเซียส เท่านั้น การลดความชื้นแบบนี้จะประกอบด้วยห้องอบที่ป้องกันความชื้น และน้ำสำหรับใส่ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการทำให้แห้ง ระบบควบคุมการหมุนเวียนของอากาศและปั๊มความร้อนการทำงานจะให้อากาศไหลผ่านผลิตภัณฑ์และดูดซับ

ความชื้นไว้ หลังจากนั้นจะผ่านตัวทำระเหยของระบบทำความเย็นซึ่งอุณหภูมิของอากาศจะถูกทำให้ต่ำลง และดึงความชื้นบางส่วนออกหลังจากนั้นอากาศเย็นจะผ่านคอนเดนเซอร์ ซึ่งให้อากาศร้อนขึ้นจนถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ อากาศที่มีความชื้นสัมพัทธ์ต่ำจะไหลย้อนกลับไปยังห้องอบเพื่อรับความชื้นจากผลิตภัณฑ์

ประเภทของการใช้งาน

     การทำให้แห้งโดยการลดความชื้นด้วยปั๊มความร้อน เหมาะสมกับกระบวนการที่ควบคุมความชื้นอยู่ที่ 45% RN หรือมากกว่า ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมกับการใช้วิธีการลดความชื้นโดยปั๊มความร้อน ได้แก่

     >> วัตถุดิบทางการเกษตรและอาหาร เช่นถั่ว ธัญพืช หญ้าแห้ง

     >> สิ่งทอ

     >> เซรามิค

     >> อาหารสำเร็จรูป

     >> หนัง

     >> ยิปซั่ม

     >> อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องจักร เอกสารต่างๆ

 ประโยชน์ของเทคโนโลยี

      >> ค่าใช้จ่ายในการทำงานต่ำ : สามารถลดการใช้พลังงานได้ 60-70% เมื่อเทียบกับระบบที่ใช้เชื้อเพลิงหรือไอน้ำ

     >> คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่แน่นอนและดีขึ้น : สามารถรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไว้ได้เนื่องจากการอบแห้งที่อุณหภูมิต่ำ โดยใช้ความชื้นต่ำที่ปล่อยออกมาจากปั๊มความร้อน

     >> เวลาการทำงานที่ลดลง

     >> ผลิตภัณฑ์และอากาศทิ้งที่สะอาด

     >> สามารถควบคุมกระบวนการได้แม่นยำ

     >> ลดค่าใช้จ่ายของแรงงาน

ข้อพิจารณาในการนำมาใช้

     >> ผลิตภัณฑ์ที่มีผลไวต่อความร้อ

     >> ประหยัดพลังงาน

     >> ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการความเที่ยงตรงสูง

     >> การใช้งานจะไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

:  ที่มา กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

รายละเอียดเครื่องฮีทปั้มอบแห้งแต่ละรุ่น 

สินค้าที่บริษัททำการอบ  อบยางพาราแผ่นดิบ อบเยื่อไผ่ทำไฟเบอร์ อบมะม่วงและผลไม้บไม้ เห็ด ใบชา ใบยาสูบ อาหารสุนัข กุนเชียง 

เครื่องอบของเรา สามารถอบได้สูงสุด 80 C และสามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้น สามารถสั่ง เปลี่ยนแปลงได้ทุกชั่วโมง ทำได้สองระบบทั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์และระบบฮีทปั้มซึ่งประหยัดพลังงานที่สุด ควบคุมด้วยระบบสัมผัสหน้าจอ