เกี่ยวกับเรา

องค์กร บริษัท เว็บไซต์ของเรา เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี2009 จนถึงปัจจุบัน
โดยคณะผู้ก่อตั้งที่มีคุณวุฒิ ประกอบด้วย ผู้มีความรู้ทางด้านพลังงานทดแทนและวิศวกรรมพลังงาน โดยการรวมกันเพื่อมุ่งลดพลังงานและอนุรักษ์พลังงานในทุกอุตสาหกรรม จึงได้เกิ

 ห้างหุ้นส่วนจำกัดบิ๊กแฮปปี้ เทรดดิ้ง ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน ให้กับชุมชนและสังคมไทย เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมรวมทั้งการมีส่วนร่วมของชุมชน การให้ข้อแนะนำที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม การให้ความรู้การอบรมอนุรักษ์พลังงาน การพัฒนาเทคโนโลยีที่สะอาด และเทคโนโลยีด้านวิศวกรรม ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสังคม ไทยเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม และปลูกฝังให้คนไทยตระหนักถึงการใช้พลังงานและมีสติในการอนุรักษ์พลังงานที่ถูกต้องและปลอดภัย

ทีมที่ปรึกษาพลังงานในอาคารและโรงงาน ผู้เชี่ยวชาญพลังาน 1 คนและผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญ 2 คน

งานที่ปรึกษาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

งานฝึกอบรมและการจัดสัมมนาทางด้านวิศวกรรม การอนุรักษ์พลังงาน และการพัฒนาเทคโนโลยีที่สะอาด เพื่อสร้างเสริมจิตสำนึกเพื่ออนุรักษ์พลังงาน

งานศึกษา วิจัย และพัฒนาคู่มือ สื่อการสอนและคู่มือปฏิบัติงานทาง ด้านวิศวกรรม การอนุรักษ์พลังงาน และการพัฒนาเทคโนโลยีที่สะอาด

หมายเลขทะเบียนการค้า 0105551135437

Facebook  : www.facebook/thailandsolar

 

 

 

 

#1 โดย: รัชฎา [IP: 86.166.82.xxx]
เมื่อ: 2019-09-12 13:40:28
สวัสดีค่ะ พี่สนใจเครื่องทำน้ำอุ่นพลังงานแสงอาทิตย์ ประมาณ 150ลิตร ราคาเท่าไหร่คะ ปกติพี่ไช่เครื่องทำอุ่น2ตัวคะ เพราะว่า 2หอ้งน้ำคะ พีชื่อรัชฎานะค่ะ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 1,051,356